NIS2 Self Assessment

GET STARTED

0$

Thank you, we will contact you soon !

Disclaimer

Dit self-assessment bestaat uit 3 onderdelen. Elk onderdeel heeft meerdere vragen. In het eerste deel bekijken we de impact die de NIS2 wetgeving mogelijk heeft op uw organisatie. In deel 2 onderzoeken we in hoeverre uw organisatie NIS2 compliant is en in het laatste onderdeel bekijken we uw incidentplanning. De resultaten ontvangt u in een overzichtelijke e-mail met daarin de bevindingen en onze aanbevelingen. Aan dit self-assessment kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u doorgaan?Ja, ik wil doorgaan

Nee, ik wil niet doorgaan

You need to select an item to continue

Valt uw organisatie binnen één van de volgende branches?

Energie

Digitale aanbieders

Transport

Post- en koeriersdiensten

Infrastructuur

Financiële markt

Afvalstoffenbeheer

Gezondheidszorg

Levensmiddelen

Drinkwater

Chemische stoffen

Digitale infrastructuur

Onderzoek

Afvalwater

Vervaardiging /manufacturing

Overheidsdiensten

Ruimtevaart

Beheerders van ICT Diensten

Bankwezen

Geen van bovenstaande

Impactpercentage = [variable-236]%

You need to select an item to continue

Heeft u klanten die in de volgende branches werkzaam zijn?

Niet alleen moet een NIS2-plichtige organisatie zelf aan de NIS2-richtlijn voldoen, NIS2-plichtige bedrijven moeten ook de beveiligingsrisico’s bij leveranciers en dus de leveranciersketen in kaart brengen. NIS2-plichtige klanten zullen daarom strengere maatregelen moeten nemen op het gebied van informatiebeveiliging, het auditen van leveranciers en het melden van incidenten.

Energie

Digitale aanbieders

Transport

Post- en koeriersdiensten

Infrastructuur

Financiële markt

Afvalstoffenbeheer

Gezondheidszorg

Levensmiddelen

Drinkwater

Chemische stoffen

Digitale infrastructuur

Onderzoek

Afvalwater

Vervaardiging /manufacturing

Overheidsdiensten

Ruimtevaart

Beheerders van ICT Diensten

Bankwezen

Geen van bovenstaande

Impactpercentage = [variable-236] %

You need to select an item to continue

Heeft uw organisatie een omzet van meer dan 10 miljoen euro per jaar?

Hier extra uitleg?Ja

Nee

Impactpercentage = [variable-236] %

You need to select an item to continue

Heeft uw organisatie meer dan 50 medewerkers?

Hier extra uitleg?Ja

Nee

Impactpercentage = [variable-236] %

You need to select an item to continue

Heeft u toeleveranciers die in de volgende branches werkzaam zijn?

Energie

Digitale aanbieders

Transport

Post- en koeriersdiensten

Infrastructuur

Financiële markt

Afvalstoffenbeheer

Gezondheidszorg

Levensmiddelen

Drinkwater

Chemische stoffen

Digitale infrastructuur

Onderzoek

Afvalwater

Vervaardiging /manufacturing

Overheidsdiensten

Ruimtevaart

Beheerders van ICT Diensten

Bankwezen

Geen van bovenstaande

Impactpercentage = [variable-236]%

You need to select an item to continue

Is uw organisatie in het bezit van de volgende certificeringen?

Extra uitleg?ISO27001

ISO 27005

NEN7510

BIC

BIO

Nee

Impactpercentage = [variable-236] %

You need to select an item to continue

Maakt u gebruik van diensten van een digitale aanbieder welke een zorgplicht richting uw organisatie heeft?

Hier extra uitleg?Ja

Nee

Impactpercentage = [variable-236] %

You need to select an item to continue

Heeft u klanten of toeleveranciers welke eisen aan uw organisatie stellen

betreffende informatiebeveiliging, ISO of NEN normeringen?

Hier extra uitleg?Ja

Nee

Impactpercentage = [variable-236] %

You need to select an item to continue

Anti-virus en ransomware

Neemt u maatregelen om uw organisatie te beschermen tegen ransomware-aanvallen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam faucibus lectus ac massa dictum, rhoncus bibendum mauris volutpat.

Ja

Nee

Maakt u gebruik van een antivirus scanner en/of ransomware detectie?

Met SharePoint Ransomware protection verlaagt u de kans dat Ransomware verspreidt naar meerdere computers binnen uw organisatie.

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Logging en detectie

Maakt u gebruik van monitoring en geautomatiseerde loganalyses voor het detecteren van aanvallen en afhandelen van incidenten?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Versleuteling

Is uw bedrijfsdata versleuteld en voldoende beschermd wanneer het in de handen van een kwaadwillende valt?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Backup

Maakt uw organisatie regelmatig back-ups van de bedrijfsdata en heeft u daarmee een beleid voor het herstelproces wanneer de bedrijfsvoering stil komt te liggen door een cyberaanval of bij dataverlies?

Ja

Nee

Worden deze back-ups regelmatig getest en gemonitord?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Identity

Maakt u gebruik van Multi-Factor authenticatie voor inloggen op bedrijfsapplicaties?

Het gebruik van Multi-Factor Authenticatie is een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om de beveiliging van uw IT-omgeving te verbeteren. Multi-Factor Authenticatie (MFA) voegt een extra beveiligingslaag toe door een tweede verificatiestap aan het gebruikersaccount toe te voegen. Dit betekent dat wanneer iemand probeert in te loggen, de gebruiker wordt gevraagd om naast de gebruikersnaam en het wachtwoord ook extra verificatie uit te voeren, bijvoorbeeld via de Microsoft Authenticator-app of een telefoonoproep. Hierdoor wordt de zekerheid vergroot dat het inlogverzoek daadwerkelijk afkomstig is van de betreffende gebruiker. 

Ja

Nee

Maakt u uitsluitend gebruik van persoonsgebonden accounts en niet van gedeelde accounts?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Veilige bedrijfsdata

Maakt u gebruik van role-based access control voor toegang tot bedrijfsdata?

Ja

Nee

Maakt u gebruik van gevoeligheidslabels en versleuteling om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Veilig netwerk

Maakt u gebruik van inititieven om de beveiliging van systemen en netwerken te versterken door het verminderen van mogelijke kwetsbaarheden en het beperken van potentiële aanvalspunten?

Ja

Nee

Past u netwerksegmentatie toe om te voorkomen dat virussen of aanvallers zich kunnen verspreiden naar het hele netwerk?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Security awareness

Monitort uw organisatie de cyber awareness van uw medewerkers met behulp van (phishing) testsimulaties?

Ja

Nee

Maakt u gebruik van een antivirus scanner en/of ransomware detectie?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

In hoeverre is de bestuurder van de organisatie opgeleid en op de hoogte van cyber security?

Mogelijk meer uitleg?Ja

Nee

Planpercentage = [variable-238] %

You need to select an item to continue

Heeft uw organisatie een noodvoorzieningenplan?

tgtgtg

Mogelijk meer uitleg?Ja

Nee

Planpercentage = [variable-238] %

You need to select an item to continue

Heeft uw organisatie bedrijfscontinuïteitplannen en crisisbeheersingsprotocollen?

tgtgtg

Mogelijk meer uitleg?Ja

Nee

Planpercentage = [variable-238] %

You need to select an item to continue

Is uw organisatie in staat om incidenten te registreren en extern te delen?

Mogelijk meer uitleg?Ja

Nee

Planpercentage = [variable-238] %

You need to select an item to continue

Risico analyse

Heeft u in het afgelopen jaar een risico analyse uitgevoerd rondom informatiebeveiliging?

Om te inventariseren hoe kwetsbaar uw organisatie is bij een aanval, kunnen de volgende vragen helpen: Beschikbaarheid - hoe erg is het dat een systeem het niet meer doet? Integriteit - hoe erg is het dat bepaalde gegevens niet juist zijn? Vertrouwelijkheid - hoe erg is het dat gegevens naar buiten lekken?


Ja

Nee

Heeft u in het afgelopen jaar een cybersecurity scan uit laten voeren om risico's in kaart te brengen voor een passend weerbaarheidsniveau?

Incidenten kunnen een grote impact hebben op organisatiedoelen. Om je bedrijfsvoering zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, wil je een passend niveau van weerbaarheid realiseren. Een passend niveau wil zeggen dat de maatregelen die je neemt jouw organisatie beschermen zonder de bedrijfsvoering te belemmeren of tot onnodige kosten te leiden.

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Device management

Worden patches en updates voor de apparaten in uw organisatie volgens een gecontroleerd proces uitgevoerd?

Ja

Nee

Worden deze back-ups regelmatig getest en gemonitord?

Ja

Nee

Compliantpercentage = [variable-237] %

You need to select an item to continue

Dank je wel voor je tijd

The final estimated price is :

Summary

Beschrijving Informatie Aantal Prijs
Discount :
Totaal :