Hoe tel je hoe vaak een waarde voorkomt in Excel

Als je wilt weten hoe vaak een bepaalde tekst- of numerieke waarde voorkomt in een gegevensbereik, zoals een rij of kolom, zijn er verschillende manieren om dit te doen. Bijvoorbeeld, als je wilt weten hoe vaak het getal 6 voorkomt in het bereik B3 tot en met D15, of hoe vaak de naam ‘Den Haag’ voorkomt in een kolom, kun je deze waarden tellen om te zien hoe vaak ze voorkomen.

Inhoudsopgave

Tellen hoe vaak één bepaalde waarde voorkomt door de AANTAL.ALS-functie te gebruiken

Gebruik de functie AANTAL.ALS om te tellen hoe vaak een specifieke waarde voorkomt in een reeks cellen.

tellen-hoe-vaak-bepaalde-waarde-voorkomt-door-AANTAL.ALS-functie-gebruiken-1

Tellen op basis van meerdere criteria met de functie AANTALLEN.ALS

De functie AANTALLEN.ALS lijkt op de functie AANTAL.ALS, met één belangrijke uitzondering: met AANTALLEN.ALS kunt u criteria toepassen op cellen in meerdere bereiken en tellen hoe vaak aan alle criteria wordt voldaan. U kunt met de functie AANTALLEN.ALS maximaal 127 combinaties van bereiken en criteria gebruiken.

De syntaxis voor AANTALLEN.ALS ziet er als volgt uit:

AANTALLEN.ALS(criteriabereik1; criterium1; [criteriabereik2; criterium2]…)

Zie het volgende voorbeeld:

tellen-op-basis-meerdere-criteria-functie-AANTALLEN.ALS-1

Tellen op basis van criteria door de functies AANTAL en ALS te combineren

Als je wilt weten hoeveel verkopers een bepaald item in een bepaalde regio hebben verkocht of hoeveel verkopen over een bepaalde waarde zijn gedaan door een bepaalde verkoper, kun je de functies ALS en AANTAL samen gebruiken. De functie ALS kan worden gebruikt om een voorwaarde te testen en de functie AANTAL kan worden gebruikt om cellen te tellen. Alleen als het resultaat van de functie ALS waar is, zal de functie AANTAL worden gebruikt om cellen te tellen. Deze functies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het aantal verkopen van een bepaald item in een bepaalde regio te tellen of het aantal verkopen boven een bepaalde waarde van een bepaalde verkoper te tellen.

Notities: 

 • De formules in dit voorbeeld moeten worden opgegeven als matrixformules.

  • Als u een actuele versie hebt van Microsoft 365, kunt u de formule gewoon invoeren in de cel linksboven van het uitvoerbereik. Druk vervolgens op Enter om te bevestigen dat de formule een dynamische matrixformule is.

  • Als u deze werkmap hebt geopend in Excel voor Windows of Excel 2016 voor Mac en nieuwere versies en u de formule wilt wijzigen of een soortgelijke formule wilt maken, drukt u op F2en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+Enter om de formule de resultaten te geven die u verwacht. Gebruik OPDRACHT+Shift+Enter in oudere versies van Excel voor Mac.

 • Deze voorbeeldformules werken alleen als het tweede argument van de functie ALS een getal is.

Snelgids

4 stappen naar een succesvolle adoptie van uw microsoft producten

In dit document laten we u zien waar OfficeGrip u kan helpen bij de succesvolle implementatie van uw nieuwe digitale werkomgeving.

4-stappen-naar-succesvolle-adoptie-microsoft-producten-2

Tellen hoe vaak meerdere tekst- of numerieke waarden voorkomen door de functies SOM en ALS te combineren

In de volgende voorbeelden kun je de functies ALS en SOM combineren om specifieke waarden op te tellen. De functie ALS wordt gebruikt om de waarden in bepaalde cellen te testen en als het resultaat van de test WAAR is, worden de waarden die aan de voorwaarde voldoen opgeteld met de functie SOM. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het totaal van verkopen boven een bepaalde waarde te bepalen of het totaal van verkopen van een bepaald product in een bepaalde regio te bepalen.

Notities: De formules in dit voorbeeld moeten als matrixformules worden ingevoerd.

 • Als u een actuele versie hebt van Microsoft 365, kunt u de formule gewoon invoeren in de cel linksboven van het uitvoerbereik. Druk vervolgens op Enter om te bevestigen dat de formule een dynamische matrixformule is.

 • Als u deze werkmap hebt geopend in Excel voor Windows of Excel 2016 voor Mac en nieuwere versies en u de formule wilt wijzigen of een soortgelijke formule wilt maken, drukt u op F2en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+Enter om de formule de resultaten te geven die u verwacht. Gebruik OPDRACHT+Shift+Enter in oudere versies van Excel voor Mac.

Voorbeeld 1

tellen-hoe-vaak-meerdere-tekst-numerieke-waarden-voorkomen-functies-SOM-ALS-combineren-1

De bovenstaande functie stelt dat als C2:C7 de waarden Buchanan en Dodsworth bevat, de SOM-functie de som moet weergeven van records waar aan de voorwaarde is voldaan. De formule vindt drie records voor Buchanan en een voor Dodsworth binnen het opgegeven bereik en geeft 4 weer.

Voorbeeld 2

tellen-hoe-vaak-meerdere-tekst-numerieke-waarden-voorkomen-functies-SOM-ALS-combineren-2

De bovenstaande functie stelt dat als D2:D7 waarden bevat die lager dan $ 9.000 of hoger dan $ 19.000 zijn, SOM de som moet weergeven van alle records waar aan de voorwaarde is voldaan. De formule vindt twee records, D3 en D5, met waarden die lager zijn dan $ 9.000 en vervolgens D4 en D6 met waarden die hoger zijn dan $ 19.000, en geeft 4 weer.

Voorbeeld 3

In de bovenstaande functie staat dat als D2:D7 facturen voor Buchanan heeft voor minder dan $ 9000, som de som van de records moet weergeven waar aan de voorwaarde wordt voldaan. De formule vindt dat C6 aan de voorwaarde voldoet en geeft 1 weer.

Tellen hoe vaak meerdere waarden voorkomen door een draaitabel te gebruiken

Een draaitabel is een gereedschap dat je kunt gebruiken om totalen weer te geven en het aantal exemplaren van unieke waarden te tellen. Het is een interactieve manier om snel grote hoeveelheden gegevens samen te vatten. Je kunt een draaitabel gebruiken om gegevensniveaus uit te breiden en samen te vouwen om gerichtere resultaten te krijgen en om vanaf de overzichtsgegevens naar details te analyseren voor gebieden waarin je geïnteresseerd bent. Bovendien kun je rijen naar kolommen of kolommen naar rijen verplaatsen (‘draaien’) om te zien hoe vaak een waarde in een draaitabel voorkomt. Laten we eens kijken naar een voorbeeldscenario met verkoopgegevens, waarin je kunt tellen hoeveel verkoopwaarden er zijn voor golf en tennis voor specifieke kwartalen.

 1. Vul de volgende gegevens in een Excel-spreadsheet in.

 1. Selecteer A2:C8
 2. Klik op Invoegen > Draaitabel.
 3. Klik in het dialoogvenster Draaitabel maken op Selecteer een tabel of bereik, klik vervolgens op Nieuw werkblad en klik daarna op OK. Er wordt een lege draaitabel gemaakt in een nieuw werkblad.
 4. Ga als volgt te werk in het deelvenster Draaitabelvelden:
  1. Sleep Sport naar het gebied Rijen.
  2. Sleep Kwartaal naar het gebied Kolommen.
  3. Sleep Verkoop naar het gebied Waarden.
  4. Herhaal stap c. De veldnaam wordt onder zowel Draaitabel als Waarden weergegeven als SomvanVerkoop2. Het deelvenster Draaitabelvelden ziet er nu als volgt uit:
tellen-hoe-vaak-meerdere-waarden-voorkomen-draaitabel-gebruiken-2
  1. Klik in het gebied Waarden op de pijl-omlaag naast SomvanVerkoop2 en selecteer Waardeveldinstellingen.
  2. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Waardeveldinstellingen:
   1. Selecteer in de sectie Waardeveld samenvatten opAantal.
   2. Wijzig de naam in het veld Aangepaste naam in Aantal.
    1. Klik op OK.
De draaitabel geeft het aantal records voor golf en tennis in kwartaal 3 en kwartaal 4 weer, inclusief de verkoopcijfers.
tellen-hoe-vaak-meerdere-waarden-voorkomen-draaitabel-gebruiken-4

Download het gratis eBook:

Een snelgids Microsoft Excel

Snel aan de slag met Excel

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!